Pagpapahayag ng Kalayaan sa Kawit, Cavite

Saturday, June 17, 2006Noong ika-5 ng Hunyo, 1898, nagpalabas si E. Aguinaldo ng isang dekreto na nagtatakda sa ika-12 ng Hunyo bilang araw ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas bilang isang nagsasariling bansa. Ang layunin ng nasabing pagpapahayag ay upang maging inspirasyon ng mga Pilipino na ipagpatuloy and pakikipaglaban sa mga Kastilang mananakop at upang ipaalam sa buong mundo na ang Pilipinas ay isa nang ganap na malayang bansa.
Para sa nasabing okasyon, kinomisyon ni Aguinaldo si Julian Felipe, isang tanyag na kompositor sa Cavite, na lumikha ng magiging pambansang awit ng Pilipinas. Noong ika-11 ng Hunyo, natapos ni Felipe ang komposisyon at pinamagatan niya itong "Marcha Nacional Filipina".
Noong ika-12 ng Hunyo, 1898, ipinahayag ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa Cavite el Viejo (ngayon Kawit). Sa kauna-unahang pagkakataon, sa araw ring iyon, ang pambansang watawat, na ginawa pa ni Marcela Agoncillo sa tulong nina Lorenza Agoncillo at Josefina Herboza de Natividad, ay iwinagayway habang pinatutunog sa publiko ang panmbansang awit ng Pilipinas.